Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Elin Høyland

Elin Høyland er skribent og kritiker, blant annet for Klassekampen, Scenekunst.no og Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift. Hun er utdannet teaterviter.

    ...