Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Fride Rivø Lie

Fride Rivø Lie har en årsenhet i Medievitenskap fra Universitetet i Oslo, og har i flere år jobbet frilans innen film og TV. For tiden studerer hun TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet. Ved siden av studiene virker hun som frilansjournalist.

    ...