Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Jonas Unstad

Jonas Unstad har en bachelorgrad i kultur og samfunn, blant annet med fordypning i kunsthistorie. Han fullfører for tiden en mastergrad i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Ved siden av er han en del av redaksjonen for nettmagasinet Subjekt, og jobber med kommunikasjon.

    ...