Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum (1972) er professor ved institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med bistilling ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Sitter i ledelsen av det nasjonale forskningsprosjektet Drama-Teater-Demokrati. Har publisert en rekke forskningsartikler og bøker. Sist redaktør for "Kunstdidaktikk og marginal røster" i Nordic Journal of Art and Research (nr. 2/4 - 2015)

    ...