Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Sunniva Thomassen

Sunniva Thomassen (f. 1982) er utdannet fiolinist, musikkpedagog og musikkviter. Hun er for tiden stipendiat ved Norges Musikkhøgskole innenfor feltet oppføringspraksis, og skriver til vanlig musikkanmeldelser for Vårt Land.

    ...