Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Barne- og ungdomskulturen inntar Arendalsuka

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet, Nyheter,

PUBLISERT

mandag 15. august 2022

HVOR
Arendal

Når Arendalsuka sparkes igang i dag, er det også med lupe på hvordan fremtidens kulturpolitikk kan bidra til å skape tilbud som faktisk treffer dagens barn og unge.

↑ På årets Arendalsuka settes søkelys på ungdomskulturen og hvordan man bedre kan nå denne målgruppen. Foto: Mona Hauglid.

I dag sparkes Arendalsuka i gang. Blant aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv, dukker det også opp noen som vil gi ulike perspektiver på barne- og ungdomskulturen. Kulturhuset Kulturkammeret skal gjennom hele uken fylles med debatt og arrangementer som løfter frem barn og unges kunst-, kultur og fritidstilbud.

Arendalsuka


En arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk.

I år samarbeider Ungdom og Fritid, Kulturtanken, Norsk Kulturskoleråd, UKM og Norsk Kulturforum (NOKU) om en rekke arrangementer som finner sted på Kulturhuset Kulturkammeret under hele uken. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og unge og deres kultur- og fritidstilbud.

Arendalsuka har også en egen programpost for barn og unge under portalen Arendalsuka Ung.

Øystein Strand er direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim Brandsborg

Et flerfaglig samarbeid

Bak initiativet står Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken, som retter fokus på arbeidet som skjer på kultur- og fritidsfeltet for barn og unge.

Våren 2022 ble et samarbeid mellom fire av disse partnere, Kulturtanken, Norsk Kulturråd, Ungdom og Fritid og UKM, resignert for en ny periode. Samarbeidet, som er blitt motivert frem av Stortingsmeldingen for barne- og ungdomskulturen, er basert på en nasjonal fellessatsning om å skape en mer systematisk helhetstenkning rundt barne- og ungdomstilbudene. Målet er blant annet å gi barn og unge flere og mer relevante møter med kunst og kultur og like muligheter. I følge direktør i Kulturtanken, Øystein Strand, vil dette samarbeidet for alvor synliggjøres under Arendalsuken.

– Vår hovedoppgave er Den Kulturelle Skolesekken (DKS), men Kulturtanken skal også jobbe i barne- og ungdomskulturfeltet generelt, presiserer Strand.

– Vi jobber ulikt og med ulike deler av barn og unges liv, fra deres skolehverdag til fritiden – dette samarbeidet gir oss en mulighet for å arbeide med et mer helhetlig fokus, sier Strand. Han løfter frem et arrangement som finner sted torsdag 18. august i Kulturkammeret hvor barn og unges kulturvaner og hvilke tiltak og satsingsområder som blir viktige fremover skal debatteres. Et arrangement som ønsker å bevisstgjøre politikere og beslutningstakere om betydningen av  denne satsningen.

Vi jobber ulikt og med ulike deler av barn og unges liv, fra deres skolehverdag til fritiden – dette samarbeidet gir oss en mulighet for å arbeide med et mer helhetlig fokus

Anna Dordisdatter Malkenes vil lede en debatt under Arendalsuka med fokus på hvordan fremtidens kulturpolitikk bør utformes for å styrke barne- og ungdomskulturfeltet. Foto: Erik Brandsborg

Hvordan møte unges kulturvaner og behov?

Anna Dordisdatter Malkenes, som også er ungdomskritiker i Periskop, leder panelsamtalen hvor tre politikere og representanter fra Arendal kommune og UoF vil diskutere hvordan fremtidens kulturpolitikk bør utformes for å styrke barne- og ungdomskulturfeltet.

– Debatten vil være basert på rapporten «Sterkere tilbake» som viser hva unge ønsker seg og hvilke midler man må ta i bruk for å tiltrekke seg ungdom som publikum, forklarer Malkenes.

– Det er kjent at ungdom er blitt mer digitale og mange møter kunst og kultur via digitale plattformer. Det er mange spørsmål jeg gjerne vil ha svar på, som hvordan møter man unge som publikum – skal man omfavne deres digitale vaner eller utfordre dem? Skal vi fortsette å samle ungdom fysisk?

Malkenes viser til spennende innsikt i rapporten hvor det kommer frem at dagens unge ikke tar over foreldrenes kulturvaner. Dette viser seg blant annet i nedgangen i unges kinobesøk – men er dette egentlig et problem? spør hun.

Kulturhuset Kulturkammeret vil under hele Arendalsuka fylles med arrangementer og debatt som setter et nasjonalt søkelys på barne- og ungdomskulturfeltet. Foto: Tom Andreas Kristensen

Ung stemme inntar scenen

Malkenes, som nå skal i gang med siste året på videregående, setter pris på å bli invitert til å lede debatten, spesielt med tanke på at det er flest voksne både på scenen og i salen under Arendalsuka.

– Jeg er positiv til å få sjansen til å delta på scenen og utfordre panelet og si makten i mot. Som representant for de unge vil jeg kunne få frem nye perspektiver, sier Anna.

Arrangementet vil også bli strømmet og er dermed tilgjengelig for alle.

Jeg er positiv til å få sjansen til å delta på scenen og utfordre panelet og si makten i mot

Med lupe på datakulturen

Et sentralt søkelys under Arendalsuka er nettopp datakultur, e-sport og digitale satsinger. Kulturtankens spillab, som arbeider med dataspill som kunst og kulturuttrykk, står blant annet bak et arrangement med fokus på dataspill og hvordan en spillkino kan løse skolenes utfordringer med å gi elevene gode spillopplevelser med tekniske kvaliteter. I løpet av uken vil det også bli en presentasjon av Det Europeiske Wergelandssenterets satsning på Demokrativerkstedet Utøya og dataspillet «Oslo 2084».

Saken fortsetter under annonsene.

Vi er opptatt av at det offentlig finansierte tilbudet til barn og unge skal være både relevant og interessant for målgruppen vår

Kunsten å treffe målgruppen

Kulturtankens direktør deler under intervjuet med Periskop sin bekymring for dagens barn og unge etter en pandemi som har gått hardt utover dem.

– Vi er opptatt av at det offentlig finansierte tilbudet til barn og unge skal være både relevant og interessant for målgruppen vår, sier Strand som viser til en rykende fersk Ung data-rapporten som lanseres allerede første dag av Arendalsuka.

– Denne rapporten viser den siste utviklingen i forhold til barn og unge –  og vil blant annet løfte frem de unges digitale konsum. Mye av det offentlig finansierte tilbudet er jo analogt, mens barn og unge er digitale. Vi har en generasjon som er mer digitale, og det må vi ta innover oss, presiserer Strand.

 

Annonser
Stikkord:
· · · · · · · · · ·