Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Ikke tving uinteresserte institusjoner til å lage ting for barn og unge

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

onsdag 6. desember 2017

Det er nedverdigende for dem, og for ungene som må gå på det, sier teatersjef i Brageteatret, Nils Petter Mørland.

↑ F.v.: Rina Mariann Hansen (foto: : CF-Wesenberg/kolonihaven), Nils Petter Mørland (foto: foto: Marie Ulsberg), Kristin Danielsen (foto: lja Hendel).

Oslo kommunes nye rapport om barn og unges kulturbruk i Oslo har skapt reaksjoner, og onsdag morgen inviterte kulturbyråden til debattmøte på Biblo Tøyen.

Funnene ble diskutert i en paneldebatt med kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), Kristin Danielsen (direktør i Kulturrådet) og Nils Petter Mørland (teatersjef for Brageteatret).

– Å jobbe målgruppeorientert for barn og unge er ikke noe teknisk man kan legge utenpå en institusjon. Det må være grunnlaget. Denne debatten må handle om målrettede tiltak. Sats på de som bryr seg om barn og unge, og ikke press andre. Det er nedverdigende for de som må gjøre det, og for barna som må oppleve det, sa Mørland.

Han mente rapportens fokus på deltagelse og interaktivitet er et blindspor.

– Denne rapporten tillater seg å anbefale digitalisering og interaktivitet som gode formidlingstiltak, fordi det rapporteres det om at respondentene liker. Det må ikke bli et spørsmål om teknisk metode for å nå flest mulig – det må handle om høy kvalitet som beveger de som opplever det.

 

Kritisk til bruk av voksne som respondenter

Hilde Brinchmann, kunstnerisk leder for Tigerstadsteatret, pekte også på at respondentene som svarte for de yngre barna fra 0-14 år, faktisk var foreldre og ikke barna selv.

– Hvorfor har man ikke snakket med de unge selv? Voksne som snakker for barn snakker annerledes og overrapporterer. Vi dybdeintervjuet 120 Oslo-barn og fikk helt andre svar enn dette. Dette handler også om hvordan man ser på barn – er de fullverdige mennesker som skal ha et eget kulturtilbud, eller ufullstendige voksne?

Kristin Danielsen trakk frem noe av det samme.

– Denne rapporten viser at det forholdsvis små forskjeller mellom øst og vest, inntektsnivå og kulturell kapital. Men det er ikke mitt inntrykk fra min tid i bibliotekene. Vi vet at inntekt og utdanning har alt å si for voksnes kulturbruk. Om det faktisk er i endring blant de som er barn i dag er veldig interessant, men jeg er skeptisk. Det må vi forske mer på, sa hun.

Hvorfor kunst for barn?

Byråden for kultur, Rina Mariann Hansen, var opptatt av å understreke at rapporten er til for å skaffe et sterkere faktagrunnlag for videre politikk. Hun pekte også på at som byråd for kultur var hun nødt til å tenke litt instrumentelt rundt kunst for barn og unge.

– Kulturfeltet har vært preget av synsing og lite fakta, det er derfor jeg har bestilt denne rapporten. Kultur gjør livet bedre og er skaper fellesarenaer i samfunnet. Det er kleinorama å komme i Filharmonien første gang når du er 35. Målet er å gi barn og unge i Oslo flere og bedre kulturtilbud, sa hun.

Undersøkelsen er laget av Norsk publikumsutvikling og utført av Opinion. Les hele rapporten her.

Annonser

Stikkord:
· · · · · · ·