Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kari Ramnefjell: – Jeg kommer til å rope høyt

KATEGORI

Scenekunst,

SJANGER

Intervju,

PUBLISERT

onsdag 12. januar 2022

Kari Ramnefjell vil kjempe for barn og unges rett til profesjonell kunst og kultur. Men hun mener det trengs flere kunstnere som vil skape teater for barn.

↑ Kari Ramnefjell er teatersjef for Unge Viken Teater. Foto: Nicolas Tourrenc

Hva trenger scenekunstfeltet for barn og unge i dag?

– Det aller viktigste er at vi skaper gode og relevante forestillinger som engasjerer og angår vårt publikum.

Men vel så viktig er at vi trenger politikere som våger å satse på profesjonell kunst og kultur for barn og unge, og ikke bare gjennom ord. Politikere som holder fanen høyt og som kjemper for at det frigis mer midler til produksjon og formidling. De aller fleste er enige i at kunst og kultur for barn og unge er viktig. Men når det kommer til budsjetter, så havner det ofte nederst.

Vi trenger også at flere kunstnere ønsker å skape scenekunst for barn og unge, og at vi sammen jobber med å høyne statusen. Barn og unge er vårt viktigste publikum, her og nå, og vi må jobbe for at de får oppfylt sin rett til tidlig introduksjon til kunst og kultur av høy kvalitet. Gode opplevelser legger grunnlaget for videre nysgjerrighet og interesse.

Vi trenger politikere som våger å satse på profesjonell kunst og kultur for barn og unge, og ikke bare gjennom ord

De nye teatersjefene


I en serie mini-intervjuer spør vi landets ferske teatersjefer og kunstneriske ledere ved scenekunstinstitusjoner om hvilken retning de ønsker å ta barneteateret i.

Vi spør dem om hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge, hva de vil gjøre med det, og hva som er deres drømmeforestilling å sette opp for en ung aldersgruppe.

Tidligere intervjuer i serien finner du her. 

Kari Ramnefjell er teatersjef for Unge Viken Teater. Foto: Nicolas Tourrenc

Hvordan vil du som teatersjef jobbe med dette?

– Jeg kommer til å kjempe for barn og unges rett til profesjonell kunst og kultur! Jeg skal være de unges ambassadør og rope høyt om viktigheten av dette, og at vi sikrer profesjonalitet i alle ledd. Jeg vil samtidig kjempe for at potten som går til scenekunst for barn og unge er minst like stor som for alle andre, og at vi når ut til alle uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

Barn og unge er navet i hvordan jeg tenker og planlegger repertoar. På Unge Viken Teater har vi målgruppemøter fra første stund, og gjennom hele prosessen, for å sikre at forestillingene vi skaper er godt forankret og resonnerer i vårt publikum.

Barn og unge er navet i hvordan jeg tenker og planlegger repertoar

Hva er din drømmeoppsetning for barn og unge?

– Den fins det mange av! Jeg er opptatt av at en forestilling alltid skal romme et håp, selv  om man berører vanskelige temaer. Barn og unge fortjener teater som oppleves ærlig og ekte, som resonnerer i dem, men samtidig kan utfordre og utvide forståelsen av hva scenekunst kan være. Teater er et fysisk møte som involverer alle sansene, og en viktig motvekt til den digitale verden som omgir oss og spesielt våre barn og unge.

Jeg ønsker at vi også fanger opp de som ofte faller utenfor, barn og unge med spesielle behov. At de også skal bli sett og hørt, og at vi er med å gjøre deres verden litt større.

Kari Ramnefjell tiltrådte som sjef for Unge Viken Teater 1. august 2021.

Jeg ønsker at vi også fanger opp de som ofte faller utenfor

Resten av intervjuene i teatersjef-serien finner du her.

Annonser

Stikkord:
· · · · · ·