I innspillene oppfordrer vi til å besvare følgende spørsmål:

  1. Hva mener du/dere er de tre største utfordringene knyttet til lesing og leselyst?
  2. Hva vil være de tre viktigste målgruppene for strategien?
  3. Hva bør de tre viktigste tiltakene i strategien være?
  4. Har dere gode eksempler på hva som bidrar til leselyst?
  5. Er det andre viktige områder vi må huske på?

Innspill sendes til Leselyststrategi@kud.dep.no.

(Kilde: regjeringen.no)