Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lyst til å bli ny redaktør i Periskop?

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Redaksjon,

PUBLISERT

tirsdag 10. januar 2017

Periskop søker ny ansvarlig redaktør i 60% stilling. Søknadsfrist er 30. januar.

↑ Illustrasjon: René Josdal

Periskop er et tverrfaglig samarbeid og et nettidsskrift for kritikk av kunst for barn og unge.

Tidsskriftet styrker og utvikler kritikk og kritisk refleksjon rundt barn og unges møte med profesjonell kunst og har som mål å bringe kritikken inn i en større kritisk offentlighet. Siden oppstarten høsten 2013 og har Periskop publisert en rekke kritikker, reflekterende tekster og debattinnlegg om barn og unges møte med profesjonelle kunstuttrykk.

Periskop er drevet av Foreningen kritikk av kunst for barn og unge og mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd. Foreningen kritikk av kunst for barn og unge vil bli omgjort til selvstendig stiftelse i løpet av 2017.

Vi søker en ny ansvarlig redaktør i 60% stilling. 

Ansvarlig redaktør har ansvaret for Periskops daglige drift og langsiktige strategi. Redaktøren fungerer som øverste leder og har det redaksjonelle og administrative ansvaret for foreningen.

Vi søker en person som har god kompetanse, et sterkt engasjement og høye ambisjoner knyttet til kunst for barn og unge. Solid erfaring med tekstproduksjon og redigering er ønskelig, og journalistisk erfaring en fordel. Erfaring med budsjett- og økonomistyring og kunstfaglig tilknytning til ett eller flere fagfelt (musikk, visuell kunst, scenekunst, litteratur) er nødvendig.

Vår ansvarlige redaktør må være idérik og ha stor gjennomføringsevne. Stillingen krever at man kan arbeide både strukturert og selvstendig og har en tydelig tilstedeværelse på feltet.

Ansvarlig redaktør vil ta over et veldrevet tidsskrift med ryddig økonomi, som kan vise til gode resultater. Periskop har i dag et bredt nedslagsfelt og har hatt stor leservekst de siste årene. Vi søker en redaktør som kan fortsette den gode utviklingen.

Ansvarlig redaktør vil jobbe i nært samarbeid med to fagredaktører i mindre deltidsstillinger.

Vi gjør oppmerksom på at stillingen stiller særlige krav til habilitet med hensyn til annet lønnet arbeid.

Stillingen er et ettårig engasjement med muligheter for forlengelse.

Lønnsramme: 470-490 000 kr

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

 

Søknadsfrist 30. januar 2017

Søknaden sendes til: hallo@periskop.no/

Postadresse: Torggata 17B, 0183 Oslo

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Nina Schjønsby tlf. 41237923

 

 

 

 

 

Annonser

Stikkord:
·