Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

– Rart for meg å ta over Turid Birkelands rolle

KATEGORI

Tverrestetisk,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

tirsdag 2. februar 2016

– Vi skal få alle kunstuttrykkene i tale, og løfte det som er bra med DKS-ordningen, sier Ådne Sekkelsten. Han tar nå over som fungerende direktør for Rikskonsertene etter Birkelands bortgang.

↑ Ådne Sekkelsten. Foto: Kulturplan Akershus

– Dette er noen veldig spennende dager. Det blir mye møter og mange jeg skal ta en kaffe med, sier Ådne Sekkelsten.

Mandag denne uken offentliggjorde Kulturdepartementet at han er ny direktør for Rikskonsertene.

Sekkelsten tar over rollen etter tidligere direktør Turid Birkeland som på julaften gikk bort etter en tids sykdom.

Åse Ryvarden, direktør for Riksteatret, har siden Birkeland ble sykmeldt i fjor høst fungert som direktør for Rikskonsertene, men før jul ble det kjent at Ryvarden tar over som direktør ved Det norske teatret. Hun starter i jobben 1. april.

Stuper i det

Ådne Sekkelsten, som til nå har vært daglig leder for Scenekunstbruket, tar i utgangspunktet over direktørstillingen i Rikskonsertene for en periode på tre måneder med virkning fra 1. februar.

I august i fjor ble det kjent at Rikskonsertene tar over som ny nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken (DKS). Rikskonsertene skal bruke 2016 til å planlegge og gjennomføre endringene den nye etaten nå skal igjennom.

Scenekunstbruket er i dag nasjonal aktør for scenekunst i DKS. Sekkelsten sier at han gleder seg til å ta fatt på jobben med omorganiseringen.

– Jeg har på kort varsel stupt inn i dette, og det første jeg må gjøre er å sette meg inn i status på omorganiseringen av Rikskonsertene og DKS. Det viktigste som skal gjøres nå er å gå ut og snakke med folk i alle miljøene som denne omorgansieringen berører. Vi skal få alle kunstuttrykkene i tale, og løfte det som er bra med ordningen. Meningen er å sørge for best mulig kunst og kultur til barn og unge gjennom DKS-tilbudet. I tillegg er det viktig å få til et mer omfattende samarbeid og en bedre dialog med skolesiden, sier Sekkelsten.

Rart å ta over etter Birkeland

Som leder for Scenekunstbruket har Sekkelsten selv vært en del av omstillingsprosessen i DKS. Han mener det er en styrke han tar med seg inn i den nye jobben.

– Jeg kjenner prosessen godt fra Scenekunstbruket, og de vil bli berørt av denne omorganiseringen, forhåpentligvis på en positiv måte. Alle delene av DKS skal styrkes, og Scenekunstbruket er en del av det, sier han og fortsetter:

– Turid og jeg var godt samsnakket i forbindelse med disse prosessene, og med hennes bortgang er det naturligvis spesielt og rart for meg å ta over hennes rolle. Samtidig er det klart at jeg har god kjennskap til alle aktørene og de ulike delene av DKS, slik at det nok tar kortere tid for meg å komme i gang med arbeidet enn om noen helt utenfra tok over jobben, sier Sekkelsten.

– Du har praktisk erfaring fra kulturfeltet, mens Birkeland hadde bakgrunn som politiker. Hvordan tror du at du kommer til å skille deg fra henne i direktørrollen?

– Det jeg tror jeg kan tilføre og være god på, som også Turid var god på, er å snakke med folk, danne nettverk og få folk til å spille sammen. Jeg er genuint opptatt av kunst og kunst for barn og unge, og av at vi voksne skal gå i dialog med de unge og legge til rette for at de får gode opplevelser og erfaringer i møte med kunsten.

Vet ikke om han vil ha jobben permanent

I og med at direktørstillingen i utgangspunktet er en midlertidig stilling, tar Sekkelsten kun permisjon fra Scenekunstbruket. Han vil likevel fremdeles følge opp enkelte langsiktige prosjekter i Scenekunstbruket mens han jobber for Rikskonsertene. Faglig rådgiver Anki Oveland tar over som fungerende leder mens Sekkelsten er i permisjon.

– Hva tenker du om din egen habilitet når du nå går fra å lede en aktør i DKS til å lede hele omstillingen av DKS?

– Nå er det departementet som har spurt meg om å ta denne jobben, og da har de vel vurdert min habilitet som ok. Samtidig er det at de henter meg, med min bakgrunn fra scenekunstfeltet, et signal om at den nye etaten ikke kun skal drive med musikk. Jeg skal jobbe for å få tillit også hos de andre kunstfeltene. Det viktigste er at vi har et bredest mulig tilbud for barn og unge. Dessuten er miljøet i Kultur-Norge såpass åpent og synlig at man fort vil oppdage eventuelt skittent spill.

– Er du interessert i å ta over direktørrollen fast, dersom du får tilbud om det?

– Det vet jeg foreløpig ikke. Jeg begynte i jobben i går, og må se hva den går ut på i første omgang.

– Men ville du ha søkt på stillingen?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Nå setter departementet i gang en prosess med å finne en fast direktør, så får jeg ta stilling til hvorvidt det kan være aktuelt å søke senere. Hovedmålet mitt nå er å holde trykket oppe på omorganiseringen, og det fikser jeg fint uten noen tanke på min senere rolle.

Vil sikre fremdriften

Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, sier i en e-post til Periskop at Ådne Sekkelsten ble engasjert som direktør for Rikskonsertene på grunn av sin kunstfaglige kompetanse og erfaringen han har med kunstformidling til barn og unge.

– Han kjenner DKS-ordningen godt og kjenner alle aktørene i dette feltet. Han kjenner også godt til de vedtatte endringene for DKS og Rikskonsertene, og vil kunne gå rett inn i arbeidet med å følge omleggingen og omstillingen videre, sier hun, og fortsetter:

– Omstillingen som Stortinget har vedtatt står ved lag og skal gjennomføres. Det har vært viktig for departementet å sikre fremdriften i dette arbeidet på tross av Turid Birkelands bortgang. Vi er veldig glade for at Sekkelsten har tatt utfordringen og takket ja til å hjelpe oss videre med dette arbeidet.

Hun sier at departementet nå har satt i gang arbeidet med å finne en ny, permanent direktør.

– Denne prosessen vil nødvendigvis måtte ta noe tid og Sekkelsten er midlertidig engasjert i påvente av ny fast ansettelse av direktør, sier Gjørtz.

– Litt spenstig

Hilde Annette Aakre, leder for ASSITEJ Norge, som er en medlemsorganisasjon for scenekunst for barn og unge, mener det er en god ting at det blir Sekkelsten som nå tar over ledelsen av arbeidet med omorganiseringen av DKS.

– Han kjenner godt til prosessene som er påbegynt, og vil ha forutsetningene til å gå inn i materien fort. Som leder for Scenekunstbruket har han bidratt til å bygge opp kompetansen ute i distribusjonssystemet for scenekunst i DKS. Samtidig ser vi det, fra vårt ståsted i scenekunstfeltet, som litt spenstig fra departementets side at de velger en person som kommer fra et annet felt enn musikkfeltet som Rikskonsertene har hatt ansvaret for. Det er et viktig signal de nå sender ut, sier Aakre.

ASSITEJ har selv et samarbeid med DKS gjennom Sand-festivalen, som er en scenekunstfestival for barn og unge.

Aakre mener det er for tidlig å si noe om Sekkelsten er riktig person for Rikskonsertene ut over de tre månedene han i utgangspunktet skal sitte.

– Jeg synes det å vurdere dette på lengre sikt blir å forskuttere litt. For den permanente direktøren er det utrolig mange ting å ta hensyn til, fordi man skal bygge en helt ny struktur i DKS og en ny organisasjon. Man trenger en sterk brobygger på tvers av fagfeltene innen kunstfeltet, og mellom kunsten og utdanningsfeltet. Å få en som virkelig kan åpne opp for reell dialog og sikre bredde hos aktørene er kjempeviktig. Men hvorvidt det er Sekkelsten eller noen andre som bør gjøre den jobben på lengre sikt vil jeg ikke mene så mye om, sier Aakre.

– Sekkelsten går jo rett fra en stilling i Scenekunstbruket, som jo er en DKS-aktør, til å styre hele omleggingen av DKS. Hva tenker du om hans habilitet?

– Jeg ser helt klart at det kan stilles spørsmål om i hvilken grad det vil være mulig for ham å ivareta en åpenhet og en nøytralitet. I utgangspunktet mener jeg det ikke er problematisk på et generelt grunnlag å ansette noen med erfaring fra et bestemt fagfelt, men i dette tilfeller kan det bli det avhengig av hvordan han gjør jobben. Her er det å sikre stor åpenhet en kjempeutfordring. Sekkelsten er god til å bygge allianser og gjennomføre sine mål. Her vil det være helt nødvendig også å bygge allianser på tvers av interesse- og fagfelt.

NB! Ådne Sekkelsten var frem til mandag styreleder i Periskop, men trakk seg med umidelbar virkning da han begynte i jobben som direktør for Rikskonsertene.

Daglig leder for Assitej Norge, Hilde Annette Aakre. Foto: Norges Korforbund

Annonser

Stikkord:
· · · · ·