Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Mangfold i kulturen

Hvordan skape reelt mangfold, likeverd og forståelse gjennom kunst? Periskop setter søkelyset på mangfold i kulturuttrykk for barn og unge i Norge. Hva kan vi lære av hverandre?