Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Den vanskelige maten

Spiseforstyrrelser er et stort samfunnsproblem, også blant barn og unge. Denne serien handler om hvordan temaet behandles i ulike kulturuttrykk.