Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

De nye teatersjefene

I 2019 og 2020 får en rekke av landets teaterinstitusjoner nye sjefer og kunstneriske ledere. I en serie mini-intervjuer spør vi dem hvilke utfordringer de ser for barneteater i Norge og hva de vil gjøre med det.

Les alle intervjuene her:

Glenn André Kaada, Rogaland teater: Mange av tilbudene til barn er ren underholdning. Teateret bør ha substans og relevans.

Valborg Frøysnes, Kilden teater: Vi bør lete etter nye historier, ny dramatikk, nye stemmer

Thorleif Linhave Bamle, Teater Innlandet: Barn og unge trenger scenekunstfeltet som en motsats til alt det digitale

Elisabeth Egseth Hansen, Trøndelag teater: Det er mye å hent i prosjekter der barn og unge er medvirkende

Stefan Larsson: Jag vill skapa intelligent teater som er bortom Astrid Lindgren og Torbjørn Egner