Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Anna Bergdahl Gustafsson

Anna Bergdahl Gustafsson (f. 1967) er førskolelærer og arbeider som utstillingspedagog og lærer ved vitenskapssenteret Tom Tits i Södertälje. Hun har en master i Visual Culture and Learning – specialisation Art Education fra Konstfack i 2017, en ettårig master i bildepedagogikk fra Konstfack i 2012, en bachelor i bildepedagogikk fra Konstfack i 2011, og bachelor i barne- og ungdomsvitenskap fra Stockholms Universitet i 1999. Hun har flere års erfaring fra arbeid i svensk førskole.

    ...