Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Om Periskop

PERISKOP 10 år - Kritikk av kunst for barn og unge!

I ti år har Periskop talt barn og unges sak – og anmeldt og formidlet mange tusen kulturtilbud til våre yngste kulturkonsumenter fra 0-25 år.

Nettidsskriftet Periskop ble etablert i 2012 (lansert 2013) som svar på en utlysning fra Kulturrådet.

Målsetningen var å bøte på manglende kritisk refleksjon rundt kvaliteten på kunst for barn og unge i Norge. Periskop har på ti år blitt en viktig kritisk stemme i fagfeltet rettet mot barn og unge og i kunstoffentligheten generelt. Tidsskriftet har som mål å styrke den offentlige samtalen om barn og unges møte med profesjonell kunst. Våre journalister er de unges kritikere og kvalitetssjekker at kultur til barn holder mål på lik linje som kultur til voksne.

Periskops mål i 2024 er å legge vekt på journalistisk og kritikk som er informativ, kritisk og deltagende fra den skrivende stemmen – alltid med barn og unges briller på. Slik kan vi bidra til at kvaliteteten skjerpes og spisses på kultur skapt for barn og unge. En forventet faglig kritikk vil også høyne status på det å skape kunst til barn – og ikke minst øke kravene på barnas vegne.

Barnekultur-kritikeren, som en del av et stor kunst-apparat, behøves for at barnekultur skal sidestilles med «voksen» kultur – og dermed i neste instans få gode økonomiske levevilkår fra stat, fylkeskommuner og kommuner. God barnekunst er i høyeste grad også et politisk anliggende.

På ti år har vi publisert over 2500 saker - og har et mål om å gi leserne gjennomsnittelig 4 nye saker per uke fra en av våre 60 anmeldere og skribenter.

Hva:
Periskop dekker, i form av essay, anmeldelser, reportasjer og debatt-innlegg, følgende genre for barn og unge:

- Musikk
- Litteratur
- Scenekunst
- Visuell kunst
- Film/serier
- Nyheter og tverr-estetisk

Utover dette har vi en egen Barneredaksjon med levende bilde og Ungdomsredaksjon og POD (fra oktober 2023).

Hvorfor?
Hvorfor trenger barn og unge Periskop? Hvorfor trenger et kunst- og kulturliv med aktører og institusjonene i landet Periskop? Hva med foreldre, lærerne og skolene, politikerne, fagmiljøene og institusjonene – hvilken verdi har Periskop for dem? Barnekonvensjonen er kompasset til enhver tid og minner oss om hvor vi skal og hvorfor: Alle barn skal ha like rettigheter – uansett kjønn, identitet, rase, hudfarge, språk, religion, nasjonalitet, politisk syn, etnisitet, sosial opprinnelse eller funksjonshemming.
Vi er et talerør på vegne av barn og unge – og løfter frem betydningen av et kunstlandskap hvor ALLE barn og både inkludert og involvert.

Periskop skal gjennomlyse fagfeltet og våge å grave og stille spørsmål ved tingens tilstand. Vi skal være modige på vegne av barn og unge, og stille spørsmål ved politiske beslutninger, nye retningslinjer og ordninger hos aktører og institusjoner.

Vi skal favne fra nord til sør, dykke ned i små lokale skatter og fremheve de "usynelige stemmene" og skrive om store produksjoner og løfte blikket opp, tilbake, frem og ut. Vi skal være faglig, seriøs og grundige og ikke alltid innta majoritetsblikket.

Vi kan også agere som en urokråke i vår undring og etterspørsel etter kvalitet og relevans – for hvor bra er egentlig det som skapes for barn og unge? Vi skal mer enn ”bare” å heie og klappe for et profesjonelt kunstliv til de under 25 år - vårt mandat er å stille spørsmål ved tingens tilstand.

Periskop drives av stiftelsen Kritikk av kunst for barn og unge og mottar finansiering av Norsk kulturråd, Fritt ord og Norsk filminstitutt.

Redaktør og daglig leder

Mette Torstensen er ansvarlig redaktør og Daglig leder i Periskop. Epost: mette@periskop.no

Fagredaktør:

Karen Frøsland Nystøyl er fagredaktør for scenekunst og litteratur. Epost: karen@periskop.no

Styret

STYRELEDER:

Bente Leiknes Thorsen (f. 1980) er komponist, utdannet fra Norges musikkhøgskole der hun i perioder også underviser. Hun var styreleder i foreningen som driver nettidskriftet Ballade fra 2012-2016. Thorsen har bred styreerfaring fra kulturfeltet. Hun har vært styreleder i Komponistenes Vederlagsfond, nestleder i styret i Norsk komponistforening og styremedlem i Ny Musikk og Ultimfestivalen. Hun sitter i dag i styret i Kopinor. Som nestleder i NKF var hun aktiv da Ballade ble etablert som selvstendig tidsskrift. Hun er også barnebokentusiast og driver en digital bruktbokhandel for barnebøker.

Kontakt: bentelt@gmail.com

STYRET:

Marit Roland (f. 1981) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU og bachelorgrad fra Oslo MET som lærer i kunst og håndverk. Etter endt utdanning har hun vært aktiv både på den nasjonale-og internasjonale kunstscene. Parallelt har hun arbeidet som underviser og formidler ved en rekke institusjoner, som Trøndelag senter for Samtidskunst, Fotogalleriet i Oslo og UiA. Roland har i dag stilling som kurator formidling og undervisende kunstner ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Kontakt: roland.marit@gmail.com

Melanie Fieldseth (f. 1976) er dramaturg, skribent og kritiker. Hun har tidligere vært ansatt i Kulturdirektoratet, først som scenekunstkonsulent og senere som seniorrådgiver i avdeling for kulturanalyse. Fieldseth er utdannet teaterviter fra Universitetet i Bergen, og begynte i mars 2024 i en stilling som stipendiat i teatervitenskap ved UiB.

Kontakt: msfieldseth@gmail.com

Hilde Herming (f. 1965) er film og medieviter fra University of Stirling, Skottland og Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg på film fra feministiske og postkoloniale perspektiver. Hun har kuratert en rekke utstillinger og er også initiativtaker og redaktør for det pågående prosjektet og boka Fast Plass – norske kvinner på sokkel (2017). Herming er stifter av Film fra Sør-festivalen i Oslo, og har lang erfaring fra institusjoner som Norsk Filminstitutt, Henie Onstad Kunstsenter, KORO (Kunst i offentlige rom), KHIO (Kunsthøgskolen i Oslo), Kulturhistorisk museum, Kvinnemuseet i Kongsvinger og Nasjonalmuseet.

Kontakt: hermingh@online.no

Maren Ørstavik (f. 1986) er journalist, barnebokforfatter og tidligere redaktør i Periskop. Hun er utdannet klassisk pianist og jobber som kritiker i Aftenposten, hvor hun dekker klassisk musikk, samtidsmusikk og dans. I år kommer hennes fjerde bok for barn på Aschehoug forlag, Tvillinghjerte.

Kontakt: morstavik@gmail.com

Rauand Ismail (f. 1999) jobber som rådgiver i Norske kulturarrangører og er folkevalgt lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne. Han har bakgrunn som kulturjournalist og kritiker, og har tidligere sittet i Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk, og i Kunstavisens redaksjonsråd. Ismail studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: ismailrauand@gmail.co

Postadresse

Periskop /
Stiftelsen Kritikk av kunst for barn og unge
Erika Nissens gate 4
0480 Oslo · periskop@periskop.no

Mobil

Redaktør: 901 190 07

Org. nr

919 594 381

 

Bakgrunn

Periskop ble initiert av disse nettstedene høsten 2012 og lansert 17. september 2013:

www.scenekunst.no

www.ballade.no

www.kunstkritikk.no

www.barnebokkritikk.no

 

Vinner av Årets Tidsskrift Åpen Klasse 2019 fra Norsk tidsskriftforening.

 

samarbeidspartnere

Barnebokkritikk

Ballade

 

redaktører i periskop  

Ingvild Bræin (2013-2015)  

Gerd Elise Mørland (2015-2017)  

Maren Ørstavik (2017-2019)  

Oda Bhar (2020-2021)  

Siri Breistein (2022-vår 2023) 

Mette Torstensen (2023- ) 

 

våre skribenyer og anmeldere

https://periskop.no/skribenter/

Vår årsrapport 2023

https://periskop.no/wp-content/uploads/2024/06/Arsrapport-2023-Periskop.pdf

Finansiert av