Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Benedikte Rønsen

Benedikte Rønsen tar mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo med en bachelor fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet. Hun har frilanset som videojournalist for blant annet Kunstkritikk.no, Henie Onstad Kunstsenter og Nasjonalmuseet, samt undervist ved Einar Granum Kunstfagskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

    ...