Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Kristin Torjesen Marti

Kristin Torjesen Marti er doktorgradsstipendiat i tekst- og skriveforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

    ...