Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ragnhild Tronstad

Ragnhild Tronstad er teater- og medieviter og forsker. Hun har nylig avsluttet prosjektet YOUrban: Social Media and Performativity in Urban Environments på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

    ...