Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Høstens debutanter 2019

Nye stemmer på barne- og ungdomslitteraturfeltet får sjelden mye omtale. I denne serien trekker vi frem og anmelder høstens debutanter.