Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Postkort fra DKS

I denne serien ber vi kunstnere og forfattere fortelle om sine erfaringer med å møte elever på norske skoler, blant annet gjennom ordninger under Den kulturelle skolesekken.