Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Filip Roshauw

Filip Roshauw er journalist og musiker, blant annet i The Switch og Thea & the Wild. Til daglig jobber han med presse i Oslo World og som redaksjonsassistent og skribent i Jazznytt.

    ...