Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Astrid Fosvold

Astrid Fosvold (født 1968) er litteraturkritiker i Vårt Land. Hun er cand.philol. i nordisk litteratur, og tidligere universitetslektor ved norsk Syddansk Universitet.

    ...