Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Bjørn Rasmussen

Bjørn Rasmussen er professor ved NTNU, Institutt for Kunst- og Medievitenskap, seksjon for drama og teater. Han har bidratt til det kunstpedagogiske området i en årrekke gjennom utdanning, nettverksarbeid, forskningsprosjekter, internasjonalisering, og forfatter av en rekke fagpublikasjoner og debattbidrag.

    ...