Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Christin Fonn Tømte

Christin Fonn Tømte (født 1983) er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med formidling av kunst til barn og unge fra institusjoner som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Henie Onstad kunstsenter og Norsk design- og arkitektursenter.

    ...