Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Charlotte Blanche Myrvold

Charlotte Blanche Myrvold forsker på kunst i offentlig rom sett i sammenheng med byutvikling. Hun er doktorgradsstudent tilknyttet HIOA og AHO og arbeider nå med en avhandling om kunstsatsingen i Bjørvika. Hun har arbeidet med og formidlet visuell kunst og teater for barn og ungdom i ulike sammenhenger, bl.a. i Den kulturelle skolesekken, Kulturskolen, Nasjonalmuseet og Den Norske Opera og Ballett. Hun har mastergrad i Estetiske studier fra Universitetet i Oslo (2010) og bachelorgrad i Urbant rom fra kunsthøgskolen La Cambre i Brussel.

    ...