Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dag Larsen

Dag Larsen er forfatter og utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt. Høsten 2018 fikk han Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for norsk barne- og ungdomslitteratur.

    ...