Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Dina Roll-Hansen

(f. 1968). Hovedfag i russisk litteratur. Jobber som oversetter fra russisk til norsk. Har vært rådgiver i NORLA siden 2006 med barne- og ungdomslitteratur som spesialfelt.

    ...