Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Erlend Hammer

Erlend Hammer (1978) er tidligere kunstkritiker og kommer fra Moss. MA i Skapende kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen og hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Fra 2007 til 2010 Ph.D-stipendiat ved UiB. Var ansatt som assisterende redaktør for Kunstkritikk 1. april – 31. desember 2011, og som konstituert ansvarlig redaktør 1. januar – 30. juni 2012.

    ...