Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Eivind Haugland

(f.1984 ) har master i Drama og Teater fra NTNU i Trondheim (2011). Han arbeider for tiden frilans som skribent, dramaturg, dramatiker og oversetter, men har også erfaring som instruktør for barn og unge. I tillegg er han ansatt som dansekonsulent ved DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag. Haugland er for øvrig aktiv i Propellen Teater, og er styreleder i ASSITEJ Norge med kunstnerisk ansvar for ASSITEJ-festivalen 2015.

    ...