Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Frida Forsgren

Frida Forsgren er førsteamanuensis i kunsthistorie på Institutt for sceniske og visuelle fag ved Universitetet i Agder. Hun forsker på amerikansk og nordisk modernisme og er en aktiv kunstkritiker og formidler.

    ...