Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Gro Ulland

Gro Ulland er førstelektor i norsk ved Høgskolen på Vestlandet. Hun forsker på barnelitteratur, litteraturdidaktikk, lese- og skriveopplæring og har skrevet en rekke tekster om disse emnene. Hun er en av hovedforfatterne bak norskverket Ordriket (Fagbokforlaget 2013-).

    ...