Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen er utdannet fløytist, musikkpedagog og kordirigent. Hun jobber som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Innlandet, og er i ferd med å avslutte sin ph.d-avhandling om musikklærerutdanninger som kvalifiserer til arbeid i kulturskole. Tidligere har hun dirigert flere kor, vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og arbeidet som både distriktsmusiker og kulturskolerektor i Nesna kommune.

    ...