Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Hannah Aukland

Hannah mottok våren 2018 NBI-stipendet 2018. Forskningen under NBI-stipendet var en forlengelse av arbeidet med å etablere en terminologi som kan brukes i arbeidet med visuell litteratur, som hun startet i sin masteroppgave. Forskerarbeidet har generert engasjement som prosjektleder for seminar i visuell litteratur ved norsk barnebokinstitutt høsten 2018, samt en rekke konsulentoppdrag som frilanser i forbindelse med bildebokutgivelser. Våren 2019 tiltrer Hannah stipendiatstilling i bibliotek- og informasjonsfag under forskergruppa LITKULT (Litteratur- og Kulturformidling).

    ...