Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

IdaLou Larsen

(f. 1935), utdannet cand.mag fra UiO. Redaksjonssekretær og redaktør i Pax Forlag (1969–1972), redaksjonsekretær i Sirene, tidssignal for kvinner og menn (1974–1983), kulturredaktør i Ny Tid (1983–1986), i Nationen (1986– 2002), og redaktør for scenekunst.no (2002–2005). Fra 1985 også teaterkritiker.

    ...