Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ingrid Nestås Mathisen

Ingrid Nestås Mathisen er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Ho forskar på barne- og ungdomslitteratur og er særleg opptatt av spørsmål knytt til kjønn, kropp og klasse.

    ...