Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ingrid Flognfeldt Brubaker

Ingrid Flognfeldt Brubaker jobber som barne- og ungdomsbibliotekar i Oslo og som forlagsredaktør i Blokk Forlag.

    ...