Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Janne Karin Støylen

(f. 1973). Arbeider som høgskulelektor ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Har mellomfag i nordisk og master i barne- og ungdomslitteratur frå Høgskolen i Bergen. Er programansvarleg for Dei Nynorske Festspela og kulturprogrammet ved Nynorsk kultursentrum Ivar Aasen-tunet.

    ...