Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Johan Tønnesson

Johan Tønnesson er professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

    ...