Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Karen Dalevoll

Karen Dalevoll er kulturkonsulent og ansvarlig for Den kulturelle bæremeisen i Porsgrunn kommune. Hun har i snart 25 år jobbet med ulike formidlingsordninger i hovedsak rettet mot barn og ungdom.

    ...