Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Ketil Hustad

Ketil Hustad er seniorrådgiver kunst og kultur i Trøndelag fylkeskommune og ansvarlig for kulturarv og podcast i DKS. Han er cand.philol. i musikkvitenskap og har i snart 30 år jobbet med produksjoner for barn og unge.

    ...