Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lene Helland Rønningen

Kunstnerisk leder i Fabluarium Produksjoner og Høyskolelektor i drama ved Dronning Mauds Minne Høyskolen.

    ...