Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lisa Nagel

Lisa Nagel (f. 1977) er teaterviter, kritiker og skribent, og ph.d.-stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt. Hun er også leder for det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam. Lisa er en del av redaksjonen i Periskop.

    ...