Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Liv Fallberg

Liv Fallberg (f. 1993) har en master i kunsthistorie og visuelle studier fra Universitetet i Oslo (2020). Hun jobber som veileder på Teknisk museum, og produserer digitale læringsressurser til barn og unge for Eidsivatinget.

    ...