Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Louise Brunborg-Næss

Louise Brunborg-Næss er utdannet kulturviter og jobber med kommunikasjon og prosjektledelse i kulturarvsektoren. Hun har erfaring fra flere prosjekter som handler om samarbeid mellom frivillighet og forvaltning. For tiden har hun et prosjektengasjement i Landslaget for lokalhistorie.

    ...