Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Magnus Andersson

Magnus Andersson er musikkritiker i Klassekampen, og han skriver regelmessig kritikk av norske plater for Ballade. Før dette skrev han for Morgenbladet i 10 år. Han har arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole med interpretasjon, Artistic Research og John Cage som forskningsområder. Han begynte sin karriere som utøvende kunstner og har hovedfag som pianist fra Norges Musikkhøgskole.

    ...