Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Maiken Winum

Maiken Winum (f. 1984) frilanser innen kunst- og arkitekturfeltet. Hun har tidligere arbeidet som kurator, utstillingsleder og skrevet kritikker for Stavanger Aftenblad og Contemporary Art Stavanger (CAS). Hun er utdannet med en master i kunst- og kulturvitenskap med spesialisering i estetisk teori og har studert arkitektur ved KADK.

    ...