Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Margrethe Sønneland

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på problemorientert og engasjerende litteraturundervisning, og har skrevet flere artikler om emnet. Hun har også skrevet om engasjement i litterære samtaler og litteraturens plass innenfor Fagfornyelsens nye rammer.

    ...