Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Maria Moseng

Maria Moseng er filmviter og skriver en Ph.D om landskapsfilm og politikk ved Universitetet i Oslo. Hun sitter i programrådet for Kunstnernes Hus Kino og er tidligere redaktør for filmtidsskriftet Wuxia.

    ...