Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Mari Paus

Mari Paus har mastergrad i musikkvitenskap fra Københavns Universitet, og var tilknyttet forskningsprosjektet "Popular Music and Gender in a Transcultural Context" ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider nå med lydformidling i Lutter øre.

    ...